SpeI Morpion met Kat

Home > Kat Speel > SpeI Morpion met Kat

Jy sekerlik moet weet wat die spel "Morpion" of "XO". Die beginsel is dieselfde, jy besluit waar om te sit en rond die kruise so dat jy 'n vertikale lyn, horisontaal of diagonaal sodat jy kan wedloop wen die. Klik op die plek in die blok waar jy jou kruis of 'n sirkel.

251/351 lief vir hierdie spel

Terug te keer na Kat Speel

Lys van Diere
Afrikaans