بازی دایناسور ها

صفحه اصلی > بازی دایناسور ها

در این شاخه ، به زمان ماقبل تاریخ با ها بازی البته ، مسابقه و تیراندازی. اما همیشه نمی دایناسورها شکارچیان خطرناک است... همانطور که می توانید در این دام ها بازی را ببینید ، سس گوجه فرنگی و رنگ آمیزی.

لیستی از حیوانات
فارسی