بازی ها برای مراقبت از حیوانات

صفحه اصلی > ها بازی از گربه > بازی ها برای مراقبت از گربه > بازی ها برای مراقبت از حیوانات

Mamie سو را دوست دارد به مراقبت از گربه ها. علاوه بر این ، او تصمیم گرفت برای کمک به صاحبان گربه با ایجاد فضای مخصوص خود را به جای این موجودات کمی هم در طول روز در این قطعه ، او آنها را نگه می دارد ، تغذیه آنها باش و نوازش کن. با این حال ، او نیاز به کمک خود را به دلیل تعداد گربه ممکن است رخ دهد. با کلیک بر روی حیوانات و قلم دوم از اقلام که آن را نشان می دهد که Mamie سو به درستی پاسخ می تواند به نیاز خود. دقت کنید ، خواهید دید جعبه صورتی رنگ در زمان های رایانه ای ، می توان زمان را برای شما به طور مستقیم کلیک کنید برای رفتن به جایی که تقاضا شکل میگیرد و به مقابله با آن را در اسرع.

13/22 عاشق این بازی

بازگشت به بازی ها برای مراقبت از گربه

لیستی از حیوانات
فارسی