بمب بازی تیر اندازی در گرگ ها

صفحه اصلی > از گرگ ها بازی > بمب بازی تیر اندازی در گرگ ها

گوسفند انتقام در گرگ ها! تمام شکارچیان با انتخاب رنگ از بمب. شوت استفاده از ماوس به هدف و صفحه کلید برای تغییر رنگ از projectiles : یک دکمه برای انتخاب یک بمب قرمز ، آبی برای یک ثانیه و برای توسعه سبز.

15/20 عاشق این بازی

بازگشت به از گرگ ها بازی

لیستی از حیوانات
فارسی