بازی تیر اندازی در رن

صفحه اصلی > ها بازی از گوزن شمالی > بازی تیر اندازی در رن

در این بازی رفلکس و سرعت ، ساقه گوزن شمالی و بابا نوئل با توپ های برفی. دریافت هدایایی که سقوط از آسمان به جمع آوری امتیاز بیشتر با کلیک بر روی توپ های برفی به آنها را جمع آوری و سپس کلیک کنید به ساقه.

9/26 عاشق این بازی

بازگشت به ها بازی از گوزن شمالی

لیستی از حیوانات
فارسی