משחק של אפרוח לתפוס

דף הבית > משחקים של אפרוח > משחק של אפרוח לתפוס

כל תפוס אפרוחים כדי להביא אותם אל תוך התא על ידי לחיצה על שינוי הכיוון שלהם, ואז לדחוף אותם.

22/47 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של אפרוח

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית