משחק המחקר עם דוב

דף הבית > משחקים דוב > משחקים פאזל ומחקר עם דוב > משחק המחקר עם דוב

עזרה אלו דוב כדי למצוא את מה שהם רוצים בבתיהם בעקבות הרשימה. לחץ על החצים כדי להזיז את הבית. ניתן לחפש על ידי לחיצה על הרהיטים. כאשר יש לך למצוא את מה שהם מחפשים, לחץ על אלמנט.

12/13 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים פאזל ומחקר עם דוב

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית