דובי התפסן פירות

דף הבית > משחקים דוב > דובי התפסן פירות

באמצעות סיר של יוגורט, אתה חייב לתפוס את כל הפירות נופלים מהשמים לפני ההתרסקות על הרצפה. אם עברת את כל הרמה, ואז תראה, אם וכאשר חלקי הדוב. גרור עכבר שלך כדי לתפוס את הפירות. לחץ כאשר רמת נגמר רוצה ללכת יותר.

9/13 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים דוב

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית