Cyber דרקון

דף הבית > משחקים של דרקון > Cyber דרקון

אתם משחקים דרקון סייבר אשר חייב לעבור מהרמה עד לרמה ידי השמדת האויבים, יש לך שני סוגים של מכות הרסניות את הלהבה אדומה: מקש Q, ועל להבה ירוקה: מקש S השתמש במקשי החצים כדי להזיז

58/87 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של דרקון

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית