חילוץ משחק של חתולים

דף הבית > משחקים של חתול > חילוץ משחק של חתולים

אותו עיקרון כמו הראשון במשחק, לעזור לך כרית, להקפיץ אלה חתולים נופלים מהשמים לפני שהם עושים התרסקות באמצעות עכבר שלך לגרור כדי להזיז את הכרית.

68/98 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של חתול

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית