לילות גארפילד

דף הבית > משחקים של חתול > לילות גארפילד

נסו לשמור על גרפילד בשנתו בזריקת כבשה במיטה. כבשה מכן לחץ על השקת כבשה. עכבר לגרור עם ספציפיים במטרה מיטתו של גרפילד בעת לחיצה על כבשה חנית ארוכה כדי לכוון אותך כדי לתת כוח כדי לפעול שלך.

12/21 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של חתול

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית