SuperChat

דף הבית > משחקים של חתול > SuperChat

עזרה SuperChat לאסוף מקסימום של מטבעות זהב באמצעות מקשי החצים במקלדת ימין ושמאל לך לזוז. חץ יקפוץ את המחסומים לתפוס את הזהב.

23/30 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של חתול

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית