משחק פלטפורמות עם תרנגולי

דף הבית > משחקים של תרנגולי הודו > משחק פלטפורמות עם תרנגולי

להשמיד את כל תרנגולי הודו כי השתלטו על העיר. בקר רמות שונות של משחק זה על ידי איסוף מפתחות ובונוסים. השתמש במקשי החצים כדי להזיז

47/75 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של תרנגולי הודו

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית