Grooming Salon

דף הבית > משחקים של כלב > משחקים טיפול כלבים Grooming > Grooming Salon

אם לא אכפת לך בעלי חיים לפני שהם מסתכלים עליך עם עצובים לחיצה על בעלי חיים ולאחר מכן לחץ היכן אתה רוצה להביא. ואז לחץ על כלי עליך להשתמש כדי למלא את הביקוש של החיה.

22/31 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים טיפול כלבים Grooming

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית