Batdog

דף הבית > משחקים של כלב > Batdog

הפוך Batdog לשחזר את כל הגבישים הירוקים שנמצאים בנתיב שלו על ידי משיכת אותו. השתמש עכבר שלך להדריך אותך, ואז כאשר אתה רוצה לתפוס את הגבישים, לחץ לשגר טילים שלך.

34/49 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של כלב

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית