Scoubidoo ו קערה

דף הבית > משחקים של כלב > Scoubidoo ו קערה

Scoubidou מצפה דבר אחד, עצמות שטוחות לבוא הזכות בקערה שלו. מסיבה זו, האוכל צריך קודם כל לעבור את כולו כמובן. אנא העבירו את המזון בכל פעם על ידי לחיצה על הפריט שבה מקורה, כדי להפעיל אותו על אחר.

94/124 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של כלב

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית