הישרדות משחק נגד מדוזות

דף הבית > משחקים מדוזה > הישרדות משחק נגד מדוזות

לצלול לתוך קרקעית הים להרוג העוינת ביותר של מדוזה! השתמש במקשי החצים כדי לזוז ומקש הרווח כדי לירות.

25/45 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים מדוזה

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית