משחק פלטפורמות עם סנאי (2)

דף הבית > משחקים סנאי > משחקים של הרפתקאות עם סנאים > משחק פלטפורמות עם סנאי (2)

תפוס אגוזים כתרים מהר ככל האפשר, תוך הימנעות ברק. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את מקש הרווח כדי להגביר את מהירות.

4/9 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של הרפתקאות עם סנאים

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית