משחק Sokoban עם סרטנים

דף הבית > משחקים של סרטן > משחק Sokoban עם סרטנים

המקום סרטנים במקביל חריצי שלהם (סיבובים) יורד ב החורים. התנועות בצע באמצעות מקשי החצים במקלדת.

3/12 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של סרטן

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית