המחפר פרה

דף הבית > משחקים פרה > המחפר פרה

כאשר חזרה אשתו הוא פנה, הוא אינו מהסס לגרד את הפרה עומד ליד השולחן. אתה חייב לעזור מבלי להיתפס על ידי לחיצה על הפרה בבית ליד השולחן כאשר אשתו היא עסוקים.

100/137 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים פרה

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית