משחק פרה כביסה

דף הבית > משחקים פרה > משחק פרה כביסה

לשטוף את הפרה מלוכלך בכלים אלה על ידי ביצוע הפעולות המפורטות בטבלה. כדי לשחק, לחץ על פריטים על פי בחירתך ולחץ על הפרה להשתמש.

823/1171 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים פרה

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית