משחק בונים צפור

דף הבית > משחקים צפור > משחק בונים צפור

באתר הבנייה חייב להיעשות באמצעות צפור כי פריטים רופף על החלקים כי הם מהבהבים. אם המטרה גרוע או אם הציפור מסתיים מבלי לשחרר את הרכיב, אתה מאבד חיים:. בקרת לחץ פעם אחת על הציפור לעצור, בפעם אחרת כדי לשחרר את הפריט.

8/13 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים צפור

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית