קואלה במשימה בלון

דף הבית > משחקים קואלה > קואלה במשימה בלון

מדריך קואלה באמצעות העכבר ואת מקשי החצים שמאל על החץ למעלה כדי לשמור על הבלון כדי שזה תופס את החסילונים ואת האדמה כראוי על הצהובים הרציף. שים לב כאשר יש חפצים שלא ניתן למנוע, לדחוף.

8/20 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים קואלה

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית