משחק של קוף אשר תופסת בננות

דף הבית > משחקים של קוף > משחק של קוף אשר תופסת בננות

עזרה זו קוף לאסוף את כל הבננות כי הם בין גפנים באמצעות ארבעת מקשי החצים במקלדת.

32/52 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של קוף

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית