SuperSinge ו בלונים

דף הבית > משחקים של קוף > SuperSinge ו בלונים

מדריך SuperSinge חייב לירות כמו בלונים רבים, גרירת עכבר שלך. יריות הם אוטומטיים. לקבלת הבאה ברמה, אתה חייב להיות מספר מסוים של הבלונים התפוצץ.

48/60 אוהב את המשחק הזה

לחזור משחקים של קוף

רשימה של בעלי חיים
עִבְרִית