Breakout Loje me një Chameleon

Home > Lojra cameleon > Breakout Loje me një Chameleon

Loje e këtij Breakout, një kameleon ha tulla për të mbledhur pikë ekstra. Ndryshimi i ngjyrës duke përdorur ikona në të majtë të ekranit të jetë në gjendje për të kapur të blloqeve. Të gjitha të luajtur me miun. Pastaj klikoni një ngjyrë mbi tulla për të arritur.

127/190 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra cameleon

Lista e Kafshëve
Shqip