drag Loje dhe Elements

Home > Lojra cruising > drag Loje dhe Elements

Browse përsëri në nivele të thelluar dhe të përdorin elemente të ndryshme të qartë një pasazh. Ju keni qasje në energji elektrike dhe zjarrit në akull:. Kontrollet Hapësirë = xhiruar P: Ndryshimi i A, Z, E: Zgjidh një artikull të veçantë.

58/87 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra cruising

Lista e Kafshëve
Shqip