Lojra Turqisë

Home > Lojra Turqisë

Në këtë kategori, gjelat janë të dëshpëruar për të shpëtuar fermerët Falenderimeve vakt ... Tërhiqe, vjedhin, njerëzit sulm ...

Lista e Kafshëve
Shqip