Fillimi i Loje Iriq

Home > Lojra Iriq > Fillimi i Loje Iriq

Fillimi i iriq duke përdorur katapultë për të mbledhur bonus maksimale. Iriq Kliko dhe zvarrit atë për të nisur.

25/35 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra Iriq

Lista e Kafshëve
Shqip