Bowling me një Majmun Loje

Home > Lojra Majmun > Lojra Sportive me Majmun > Bowling me një Majmun Loje

Luaj top bowling si një majmun. Përdor e majta dhe çelësat e drejta arrow të drejtpërdrejtë, atëherë bar hapësirë për t'i dhënë drejtim dhe të matur të energjisë. Kur doni të nisë atë, shtypni Space.

2/5 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra Sportive me Majmun

Lista e Kafshëve
Shqip