Majmun Divers

Home > Lojra Majmun > Majmun Divers

Majmun të keni dëshirë për të notuar dhe zhyten. Klikoni mbi një majmun kur ju mendoni se kur ajo zhytet, ajo do të tokës edhe në ujë dhe jo në tokë.

36/51 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra Majmun

Lista e Kafshëve
Shqip