Majmun Loje Shpërthimi

Home > Lojra Majmun > Majmun Loje Shpërthimi

Hedhin bomba dhe të synimeve të dhënësit të klikuar në mesin e të gjithë majmunët, të hedhurerë. Ju mund të krijojnë reaksione zinxhir në mënyrë që të vrasë edhe më shumë.

13/20 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra Majmun

Lista e Kafshëve
Shqip