Garë Panda

Home > Lojra Panda > Garë Panda

Panda shkurtër pakontrolluar, të ndihmuar atë të hidhen nga platforma në platformë për të mbledhur të gjitha shpërblimet.
Kini kujdes të mos bien në bosh.

Controls.
Arrow keys: Leviz përpara dhe të kërcejnë.

33/46 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra Panda

Lista e Kafshëve
Shqip