Xhirimi në Mace

Home > Lojra Mace > Xhirimi në Mace

Këtu, ju mund të bëni topuz! Ju duhet të arrijnë një fitim maksimal në çdo nivel. Përdorni miun për të xhiruar.

6/10 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra Mace

Lista e Kafshëve
Shqip