Loje me Zogj Music

Home > Lojra Zog > Loje me Zogj Music

Në këtë muzikë Loje shtyp çelësat që korrespondon me fole zogj kur ushqimi arrin në arritjen e tyre.

7/15 love këtë lojë

Të kthehen në Lojra Zog

Lista e Kafshëve
Shqip