กีฬาช้าง

หน้าแรก > เกมช้าง > กีฬาช้าง

ช่วยเหลือช้างนั่ง Toky ไปสูงสุดไม้ไผ่ไปในขณะที่รักษาสมดุลของเขากับลำตัวของเขาด้วยการใช้สองปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณด้านซ้ายและขวาพร้อมกันและอย่างรวดเร็วเพื่อนำมาขึ้นลำช้าง

17/23 รักเกมนี้

กลับไปยัง เกมช้าง

รายชื่อของสัตว์
ภาษาไทย