เกมของมังกรและองค์ประกอบ

หน้าแรก > เกมของมังกร > เกมของมังกรและองค์ประกอบ

เรียกกลับมังกรระดับและใช้องค์ประกอบที่แตกต่างกันให้ชัดเจนทาง คุณสามารถเข้าถึงไฟฟ้าและไฟน้ำแข็ง :. ตัวควบคุม Space = ยิง Q : การเปลี่ยนแปลง, Z, E : เลือกรายการที่เฉพาะเจาะจง

58/87 รักเกมนี้

กลับไปยัง เกมของมังกร

รายชื่อของสัตว์
ภาษาไทย