ยอดเกมของลิง

หน้าแรก > เกมของลิง > ยอดเกมของลิง

ความช่วยเหลือระยะนี้ลิงจะเดินจากสาขาไปยังสาขา, ยึดมั่นของเขาด้วยมือเพื่อให้เป็นไปได้ที่ยาวที่สุด. ให้ทำเมื่อคุณรู้สึกว่าแขนของเขาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องให้คลิกที่สาขาเพื่อไปที่ มันสามารถแขวน

26/30 รักเกมนี้

กลับไปยัง เกมของลิง

รายชื่อของสัตว์
ภาษาไทย