Puzzle Bubble กับหมี

หน้าแรก > หมีเกม > Puzzle Bubble กับหมี

คลิกที่หมีที่เกลียวของศูนย์เพื่อเปิดบอลให้กับกลุ่มพวกเขาด้วยสี. นี้จะทำให้พวกเขาหายไปแล้วจึงมีห้องพักมากขึ้น. โปรดอย่ากลุ่มลูกไม่ดีเป็นอย่างอื่น เกลียวจะเสร็จสมบูรณ์และคุณจะสูญเสีย

11/16 รักเกมนี้

กลับไปยัง หมีเกม

รายชื่อของสัตว์
ภาษาไทย