Tro Choi gạch phế liệu với một Chameleon

Trang chủ > Tro Choi Cameleon > Tro Choi gạch phế liệu với một Chameleon

Choi tro trong đột phá này, một tắc kè hoa ăn gạch để thu thập thêm điểm. Thay đổi màu sắc bằng cách sử dụng các biểu tượng ở bên trái của màn hình để có thể nắm bắt được các khối. Tất cả đã chơi với con chuột. Sau đó nhấp vào một màu sắc trên những viên gạch để đạt được.

127/190 yêu thích trò chơi

Trở lại Tro Choi Cameleon

Danh mục động vật
Tiếng Việt