Di cư An Albatross

Trang chủ > Chim Tro choi > Di cư An Albatross

Bạn đã vượt qua Ấn Độ Dương từ Australia đến châu Phi. Để làm điều này bạn phải có được sức mạnh của bạn tất cả cùng hành trình bằng cách lặn để bắt cá, nhưng hãy cẩn thận bản đồ CA và lưới đánh cá:. Điều khiển mũi tên để điều khiển độ cao. Khu vực lặn để bắt cá.

76/110 yêu thích trò chơi

Trở lại Chim Tro choi

Danh mục động vật
Tiếng Việt