Tro Choi khóa học với một Triceratops

Trang chủ > Tro Choi Dinosaur > Tro Choi khóa học với một Triceratops

Đi tìm trong số 10 lá của cây sẽ giúp bạn hoàn thành mỗi cấp độ của trò chơi này, sử dụng kính ngắm của mouse để dẫn dắt con khủng long.

249/328 yêu thích trò chơi

Trở lại Tro Choi Dinosaur

Danh mục động vật
Tiếng Việt